Lediga tjänster

Yrkeskategori:
Region:
Tjänst Yrkeskategori Region Administration
Undersköterska intresseanmälan - sommar 2018 Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor sökes till ambulansen Ambulansen - Spontanansökan Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska Akutmottagningen Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Öronavdelning 85F Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska natt till neurologavdelning 85D Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Neurologavdelning 85D1 Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Intensivvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA) Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till Neurointensiven (NIVA) Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska Thoraxintensiven (TIVA) Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Skötare Skötare Uppsala Akademiska sjukhuset
Överläkare Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Akutmottagningen för vuxenpsykiatri/PAVA Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Nattsjuksköterska till onkologiavdelning 78C Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till onkologi/onkologisk endokrinologi Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska uppvakningsavdelning 79G Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterskesatsning på NIMA! Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till en verksamhet i framkant Psykiatrisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Barnmorska till förlossningsvården Barnmorskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterskor, kom och skapa en utvecklingsavdelning inom kirurgi med oss! Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Operationssjuksköterska Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen Operationssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Anestesisjuksköterska Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen Anestesisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska lungmedicin Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Barnmorska (natt) Barnmorskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till Barnintensiven Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Barnuppvakningen (BUVA) Barnsjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska Barnoperation Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska Barnanestesin Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska med intresse för lungmedicin och akutsjukvård Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Intensivvårdssjuksköterska till CIVA Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till CIVA Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till geriatrikavdelning 50E1 Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Transportsjuksköterska 95F Barnsjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Transportsjuksköterska 95F Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Transportsjuksköterska 95F Anestesisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Transportsjuksköterska 95F Operationssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska, vill du jobba natt men inte helg? Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialist/Consultant Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
ST-läkare kardiologi med intresse mot elektrofysiologi ST-läkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Klinisk administratör Övriga kontorsassistenter och sekreterare Uppsala Akademiska sjukhuset
Intensivvårdsjuksköterska Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Brännskadecentrum Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till ögonavdelning 85G Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Betald specialistutbildning till barnsjuksköterska inriktning neonatologi Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Barnsjuksköterska till Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F Barnsjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Intensivvårdssjuksköterska till 95F Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till psykosvårdens mellanvårdsteam Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Anestesisjuksköterska Thoraxoperation Anestesisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till ortopedmottagningen Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Individualbehandlare Psykiatrisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Skötare till Barn- och ungdomspsykiatrin Skötare Uppsala Akademiska sjukhuset
Individualbehandlare Kuratorer Uppsala Akademiska sjukhuset
Individualbehandlare Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog till psykiatrimottagningen för unga vuxna Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska med platsansvar Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Dietist till psykosmottagning B Dietister Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till kirurgavdelning 65A Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska Dialysen Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sektionschef Barnneurologi, habilitering och rehabilitering Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare Kardiologi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Administratör till sektionen för Barns vård och hälsa Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m fl Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog till barn- och ungdomspsykiatri Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska med särskilt uppdrag för patientsäkerhet Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistsjuksköterska Barnskyddsteamet Barnsjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Biträdande överläkare Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Biträdande överläkare inom endokrinologi och diabetologi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Avdelningschef som vill leda vår verksamhet in i framtiden Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Operationssjuksköterska - intresseanmälan Operationssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Gruppchef Ortopediska Operationsavdelningen Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Medarbetare till kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska - jobba inom akut kardiologi och utvecklas i din yrkesroll! Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till sektionen för gynekologi Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till onkologi/onkologisk endokrinologi Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
AIMA 35C utökar med sjuksköterska till Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
HR-partner Personal- och HR-specialister Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog till Affektiv mottagning 3 Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterskor till Geriatrikavdelning 2 i Tierp Sjuksköterska Tierp Akademiska sjukhuset
Medarbetare till kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) Biomedicinska analytiker m.fl. Uppsala Akademiska sjukhuset
Medarbetare till kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till hjärtavdelning 50G Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Operationssjuksköterska Operationssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Projektledare till Klinisk mikrobiologi Cell- och molekylärbiologer m.fl. Uppsala Akademiska sjukhuset
Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare Sjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Överläkare Neuroradiologi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Överläkare inom Barnanestesi- och intensivvård Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare/Överläkare internmedicin Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska Ortopedi-/handoperation Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Överläkare till sektionen för transplantationskirurgi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Läkare Internmedicin Övriga läkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Gruppchef Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till SAH Norduppland Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till SAH Norduppland Sjuksköterska Tierp Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska (natt) till ortopedavdelning 70E2 Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Bemanningskoordinator Planerare och utredare m.fl. Uppsala Akademiska sjukhuset
Bemanningskoordinator Civilingenjörsyrken, logistik och prod.planering Uppsala Akademiska sjukhuset
Bemanningskoordinator Statistiker Uppsala Akademiska sjukhuset
Biomedicinsk analytiker Biomedicinska analytiker m.fl. Uppsala Akademiska sjukhuset
CRA inom kliniska prövningar Övriga handläggare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska Grundutbildade sjuksköterskor Håbo Akademiska sjukhuset
Avdelningschef SAH/ÖVR Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
CEA monitor Övriga handläggare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sektionschef Barn- och undgdomspsykiatri Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare Neurokirurgi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Hjärtsviktsdagvård/Medicinavdelning 30E Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till Hjärtsviktsdagvård/Medicinavdelning 30E Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till BB/Förlossning Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Skötare till ätstörningsenheten på psykiatriavdelning 3B Skötare Uppsala Akademiska sjukhuset
Två koordinatorer för diagnosspecifika uppdrag Planerare och utredare m.fl. Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog till Endokrin- och diabetesmottagningen Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Överläkare till sektionen för kärlkirurgi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Psykolog Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till onkologmottagningen och onkologisk dagvårdsavdelning Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Operationsjuksköterska till ortopedens dagkirurgi Operationssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska/steriltekniker Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Anestesisjuksköterska till ortopedens dagkirurgi Anestesisjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Tandsköterska med fokus på orofacial medicin Tandsköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Avdelningschef till obstetriska specialistmottagningarna Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Avdelningschef till BB-avdelningen Chefer inom hälso- och sjukvård Uppsala Akademiska sjukhuset
Tandhygienist till Akademiska sjukhuset Tandhygienister Uppsala Akademiska sjukhuset
Reumatolog- och hudavdelning söker sjuksköterska Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Väntelistkoordinator/utvecklingssjuksköterska till reumatologen Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset i Uppsala söker röntgensjuksköterskor Röntgensjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare/överläkare Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Utbildningssjuksköterska till Brännskadecentrum Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset
Undersköterska till patienthotell Von Kraemer – hotellvärd Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska! Vill du vara med och utveckla vår avdelning i 100-huset? Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterskor med erfarenhet av beroendevård Sjuksköterskor Enköping Akademiska sjukhuset
Psykologer Psykologer Enköping Akademiska sjukhuset
CRA inom kliniska prövningar Övriga handläggare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Plastik- och käkkirurgavdelningen Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Klinisk prövningsledare/projektledare Övriga handläggare Uppsala Akademiska sjukhuset
Vikarierande underläkare inom neurofysiologi Övriga läkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska Handkirurgmottagning Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till BUP Enköping Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Behandlare till nystartat beroendeteam på BUP Skötare Uppsala Akademiska sjukhuset
Behandlare till nystartat beroendeteam på BUP Sjuksköterska Uppsala Akademiska sjukhuset
Behandlare till nystartat beroendeteam på BUP Psykologer Uppsala Akademiska sjukhuset
Behandlare till nystartat beroendeteam på BUP Socialsekreterare Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i Klinisk patologi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i Klinisk patologi Specialistläkare Uppsala Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till avdelning 65B2 Grundutbildade sjuksköterskor Uppsala Akademiska sjukhuset