Laro-mottagningen

Telefon

018-611 21 00

Telefontider
Mån - Fre 10-12

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset,Ingån 10, plan 4B

Mottagningen för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (laro) har som uppdrag att utreda och behandla personer i Uppsala län och personer som via specialistvårdsremiss från övriga landet remitteras för behandling till oss.

För att bli beviljad läkemedelsassisterad behandling ska två grundkriterier uppfyllas, dels ett års dokumenterat beroende av heroin, morfin eller opium, dels att du är fyllda 20 år.

Du kan komma i kontakt med laro-mottagningen via remiss från socialtjänst, frivård, annan sjukvårdsinrättning eller egenremiss.

Smärtprogrammet

På laro-mottagningen behandlas även du med långvarig smärta i kombination med ett opioidberoende. Patienter remitteras från hela landet och ska vara utredda för sin smärtproblematik.