Tillgänglighetsredogörelse

Akademiska sjukhuset står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur akademiska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från akademiska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att klicka här. 

Svarstiden är normalt två vardagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till webb@akademiska.se
 • ring 018-611 00 00


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,  meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Vi har idag ingen fullständig översättning till engelska eller andra språk på våra sidor utan hänvisar till Google translate. [WCAG 2.1 AA]

 • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]

 • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 AA)]

 • Vissa videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.

 • Problem vid användning med nedsatt synförmåga och/eller nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

 • En del av våra dokument och formulär i form av pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser pdf-filer.

 • Sjukhusets 3D-karta, följ länken, är inte tillgänglighetsanpassad. Vi hänvisar istället till Mazemap för orientering.


Anpassning

Akademiska sjukhuset åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ovanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en genomlysning med hjälp av en extern leverantör. Bedömningen gjordes i februari 2020.

Vi arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder enligt plan.