Höstmöte 11-12 oktober 2021

Utbildningstemat för i år är lungfunktionsdiagnostik.

Om mötet

Situationen runt corona är fortfarande mycket osäker och de flesta regionerna väljer att fortsätta med restriktioner runt resor till utbildningar. Styrelsen för Svensk förening klinisk fysiologi har därför tillsammans med årets arrangörer av höstmötet tagit ett beslut om att årets möte kommer att hållas i digital form 11-12 oktober 2021. Det känns tråkigt att vi fortfarande inte kan träffas fysiskt men med digitalt möte hoppas vi att fler kan delta och ta del av det digra programmet.


Kostnad: 1200 kr exkl moms. 
Sista anmälningsdag: 20 september
Kontaktinformation: eva-maria.hedin@medsci.uu.se

Anmälan till höstmötet är nu stängd.

Parallella möten

I schemat försöker vi även få med en plattform för mindre parallella möten med olika fokus samt diskussioner runt dessa ämnen.

  • BMA-kompetensutveckling
  • ST-läkare
  • Studierektorer
  • Chefsmöte
  • Akademiska företrädare (forskning / utbildning)

Vänligen ange vilket spår du är intresserad av i din anmälan.

Föreläsningar mm

Välkommen att dela gemenskapen, se hur man arbetar i Region Uppsala, lyssna till vår Torgny Sjöstrand-föreläsare och till vetenskapliga föredrag inklusive presentationer av nya avhandlingar samt delta i vårt årsmöte.

Abstracts

Presentation eller poster om vetenskapliga studier samt BMA och ST-läkarens kvalitetsarbete är välkomna på höstmötet.
Deadline för abstracts 2021-08-20 kl 23:59

Program för höstmötet

 Se programmet här