Utbildningsdagar för erfarna specialistsjuksköterskor inom neonatalvård

2018-05-08 09:30

Välkomna till Uppsala på Regiondagar 8 och 9 maj 2018! Dessa utbildningsdagar vänder sig till vidareutbildade sjuksköterskor i Uppsala Örebro sjukvårdsregion med lång erfarenhet av neonatalvård.

8 maj kl. 9.30-17, registrering och kaffe kl. 9.30-10

9 maj kl. 8-16.30

Under dagarna serveras lunch och fika

Plats: Wieselsalen, ing 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Syfte med dagarna är att generera ny kunskap, nätverka; att träffas, få tillfälle att diskutera och byta erfarenheter samt att vi gemensamt ska arbeta vidare mot familjecentrerad vård i regionen.

Programinnehåll
Andningsvård; olika ventilationsmoder, Att vårda mer vårdkrävande barn på BB, Sjuksköterskeledda ronder, Smärta och smärtbehandling hos barn på neonatalavdelning och mycket, mycket mera.

Anmälan
Anmälan sker via detta formulär
Frågor angående anmälan skickas till Ulrica Ahlinder ulrica.ahlinder@akademiska.se

Sista anmälningsdag
31 mars 2018

Kostnad
1500 kr exl. moms som faktureras

Kursansvariga
Ingrid Hassis ingrid.hassis@akademiska.se
Ylva Thernström Blomqvist ylva.thernstrom.blomqvist@akademiska.se
båda specialistsjuksköterskor inom Neonatologisektionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Avbokning
Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full avgift..