Kurs i medicinteknisk säkerhet

2018-11-28 08:00

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och säkerhetstänkande kring användandet av medicintekniska produkter, elsäkerhet, gassäkerhet och förebyggande av olycksfall.

Kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriepersonal som arbetar med medicintekniska produkter.

Kursdatum: 28-29 november (sista anmälningsdag 20 november)

Kurskostnad: 2 800 kr