Sökuppdrag formulär

Om du vill föreslå ett HTA-projekt så förtydliga genom att beskriva ditt ärende/frågeställning enligt PICO. Annars fortsätt till fråga 14.

14. Verksamhetschef är informerad och godkänner frågan.