Hitta evidens

Hitta evidens? Vi hjälper dig!

Medicinska biblioteket hjälper sjukvården att söka och sammanställa evidens för behandlingar, diagnostiska metoder och medicinsk teknik. Vi kan bistå vid systematiska litteratursökningar och andra typer av sökuppdrag.

Plansch om HTA.png

 Beställ sökuppdrag

Information om HTA

*Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. I ett HTA-projekt söker, värderar och sammanställs litteratur på ett systematiskt sätt för att se vilket vetenskapligt stöd som finns.
Här kan du nominera frågor som du tycker behöver belysas i ett HTA-projekt via Uppsala-Örebro sjukvårdsregions HTA-råd. Det kan gälla metoder som du tycker bör införas eller som borde avvecklas. Det regionala HTA-rådet ställer upp med metodstöd men verksamheten förväntas också delta.
Fyll i uppdragsbeställningen så utförligt som möjligt. Du kommer sedan bli kontaktad för ett möte då vi tillsammans kompletterar informationen. Därefter fattas beslut om huruvida en HTA-granskning ska göras.

Arbetet är kostnadsfritt.

Så här går det till:

  1. Frågan ställs via e-formulär som återfinns på Intranätet och https://www.akademiska.se/evidens
  2. Biblioteket gör en första sökning
  3. Resultatet gås igenom av biblioteket, HTA-representanten (Johan Sundström) och frågeställaren.
  4. HTA-representanten skickar nomineringsförslaget till CAMTÖ.
  5. Frågan accepteras som HTA-projekt och arbetsgruppen utses av CAMTÖ: två bibliotekarier, frågeställaren och representanter från CAMTÖ.
  6. Arbetsgruppen träffas och förfinar PICOT .
  7. Biblioteket gör den systematiska sökningen.
  8. Biblioteket överlämnar sökresultatet till frågeställaren och CAMTÖ-representanterna samt skriver metodrapport.
  9. Frågeställaren och CAMTÖ-representanterna läser, gör PRISMA-analys och sammanställer resultatet.

Bra att känna till om tidsåtgången:
När frågan inkommer till biblioteket blir du kontaktad av biblioteket inom två veckor.

HTA-projekt (systematisk översikt): Urval, kvalitetsgranskning och syntes baseras på originalstudier. Tidsåtgång 6-12 månader att färdigställa
Mini-HTA (snabböversikter): Urval och sammanställning baseras på publicerade systematiska översikter. Ett första besked ska ges inom 3 månader.