Hitta evidens

Hitta evidens? Vi hjälper dig!

Medicinska biblioteket hjälper sjukvården att söka och sammanställa evidens för behandlingar, diagnostiska metoder och medicinsk teknik. Vi kan bistå vid systematiska litteratursökningar och andra typer av sökuppdrag.

Plansch om HTA.png

 Beställ sökuppdrag

Information om HTA

*Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. I ett HTA-projekt söker, värderar och sammanställs litteratur på ett systematiskt sätt för att se vilket vetenskapligt stöd som finns.
Här kan du nominera frågor som du tycker behöver belysas i ett HTA-projekt via Uppsala-Örebro sjukvårdsregions HTA-råd. Det kan gälla metoder som du tycker bör införas eller som borde avvecklas. Det regionala HTA-rådet ställer upp med metodstöd men verksamheten förväntas också delta.
Fyll i uppdragsbeställningen så utförligt som möjligt. Du kommer sedan bli kontaktad för ett möte då vi tillsammans kompletterar informationen. Därefter fattas beslut om huruvida en HTA-granskning ska göras.