Databaser och e-resurser

AMED - referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, komplementär medicin

Campbell Library - socialt arbete

Clinical evidence - klinisk behandlingsguide

Clinical key - medicinsk söktjänst som innehåller e-tidsskrifter och e-böcker med klinisk inriktning

Cochrane Clinical Answers - evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd

Cochrane Library  - evidensbaserad medicin

Drugline - fulltextdokument, värderad läkemedelsinformation

Embase - referenser till vetenskapliga artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. Har du en läkemedelsrelaterad fråga är Embase en bra källa. När du söker i Embase, så söker du samtidigt också i Medline 

ERIC – referenser till artiklar inom utbildning/undervisning/pedagogik

Evidence-based nursing

FASS – för vårdpersonal 

Google scholar - vetenskapligt innehåll ur Google, innehåller till exempel citeringar

Micromedex -evidensbaserad och producentobunden information om toxiska substanser, läkemedel samt ört- och alternativmediciner med aspekter som behandling, biverkningar och interaktioner

OT-seeker – referenser till arbetsterapi 

PEDro – fysioterapi 

PEN: Practice-based evidence in nutrition - nutritionsdatabas

PsycINFO – referenser till psykiatri, psykologi och angränsande områden

PubMed - Medline, referenser till medicinska artiklar

SBU:s rapporter - SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar de reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna. SBU:s oberoende utvärderingar ska användas som stöd av alla som på olika nivåer i samhället bestämmer hur hälso- och sjukvården ska se ut.

SIS abonnemang - standarder. För åtkomst utanför nätverket krävs personlig inloggning

SveMed+  - referenser till artiklar inom medicin, hälso- och sjukvård i nordiska tidskrifter

Svensk MeSH - PubMeds/Medlines ämnesord översatta till svenska 

Toxnet - Ett flertal fria databaser från US National Library of Medicine. Innehåller artiklar, rapporter och myndighetsinformation. 1965- 

Trip database - evidensbaserad medicin. Samsökning i olika källor.

UpToDate  - evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården