Medicinska biblioteket

Nyheter

Det är beslutat att delar av bibliotekets ytor ska göras om till lunchrum för studenter. Under vårterminen kommer därför den fysiska samlingen att flyttas till BMC-biblioteket.  
Efter årsskiftet kommer biblioteket att vara obemannat men öppet som vanligt med tillgång till grupprum och datorplatser. Bibliotekets personal kontaktas via chatt, mejl och telefon.