Kliniskt utvecklingsår (KUÅ)

Kliniskt utvecklingsår för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Nyutexaminerade sjuksköterskor som har en anställning på Akademiska sjukhuset, eller i Region Uppsala, går under det första året ett kliniskt utvecklingsår. Året består av utbildning samt praktisk övning i omvårdnadsarbetet.

Anmälan sker via dokument i Pingpong/ KUÅ chefsgrupp.