KUÅ, KIT och GRUND-US

KUÅ kommer att starta upp till hösten 2020 med några förändringar. Sedan tidigare har beslut fattats om att KUÅ minskat på antalet tillfällen per deltagare.

KUÅ följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande max antal personer och social distansering. Vårdhygien har också konsulterats för rådgivning och stöd i planeringen. I praktiken innebär detta att ett antal tillfällen utgår och att föreläsningar kommer att genomföras i mindre grupper eller större lokaler. De praktiska momenten har noggrant setts över och åtgärder har vidtagits för att undvika smittspridning.

Uppdaterade översiktscheman med tillfällen som tas bort finns i Pingpong KUÅ-Chefsgrupp

Kliniskt utvecklingsår - KUÅ

Att arbeta som sjuksköterska är ett ansvarsfyllt, fysiskt och många gånger ett känslomässigt krävande yrke. Det kliniska utvecklingsåret skall underlätta övergången från att vara student till den faktiska professionen sjuksköterska.
Nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs i Region Uppsala anmäls obligatoriskt av sin avdelningschef till ett kliniskt utvecklingsår. Två dagar varannan vecka tillbringas på KTC och dagarna varvas med föreläsningar, praktisk färdighetsträning, simuleringar och tillfällen för reflektion i grupp.

helene.karlsson@akademiska.se tel 0764-96 38 95
susanne.boman.skoglund@akademiska.se tel 0764-95 94 91

Information till dig som ska gå KUÅ

Datum för start av KUÅ, tid och plats får du av din avdelningschef. Under första dagens introduktion kommer du att få all den information du behöver gällande ditt Kliniska utvecklingsår. Varmt välkommen!

Information till dig som avdelningschef

Information om schemalagda dagar för respektive grupp hittar du också i Pingpong/chefsgrupp. Viktigt är att du som avdelningschef vidare informerar till den eller de personer du anmält om datum, tid och plats för den första dagen av det Kliniska utvecklingsåret. Information om den första dagen kommer att läggas ut i god tid innan start.

 Läs mer om KUÅ

KIT

Klinisk introduktionstjänst (KIT) är riktad till de som har läkarexamen utanför Sverige men inom EU/EES, och saknar klinisk läkarerfarenhet inom svensk sjukvård och ej har gjort AT.

Anställningen består av klinisk tjänstgöring varvat med utbildning. Det ger en introduktion till svensk sjukvård kombinerat med kliniskt arbete. KIT ger en god klinisk grund att stå på inför framtida yrkesutövning i Sverige.

Utbildning på Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) står för den klinisk utbildningen och erbjuder dig ett brett utbildningspaket med inslag av både teori och praktik. Den teoretiska delen ger grundläggande kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och de viktigaste delarna i bland annat försäkringsmedicin, juridik och förskrivningsrätt. Även etik, genus och jämställdhet ingår. Den praktiska delen av utbildningen kommer dels att bestå av olika simuleringsövningar, som syftar till att ge en ökad förmåga att kommunicera, leda och fördela arbete. Även medicinsk problemlösning och träning av basala kunskaper.

För att söka KIT

Deltagare i KIT ska ha svensk legitimation som läkare, ha uppnått Socialstyrelsens krav om svenska, och ett intresse att efter tjänstgöringen fortsätta att arbeta inom Region Uppsala.

För mer information om KIT:
Sayeh Adabili Asi 018-6117075, sayeh.ardabili.asi@regionuppsala.se
Kontaktperson på KTC:
Mourad Hassaine, mourad.hassaine@regionuppsala.se

GRUND-US

En systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården.
Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

7 tillfällen med praktisk färdighetsträning och föreläsningar.
Innehåller Vårdhygien, TUB (tidig upptäckt och behandling), föreläsning i ABCDE, andningsvård/läge, provtagning, trycksår, sårvård SE-UPP och avslutas med simulering.

Mer information om GRUND-US inklusive schema finns i pingpong.
Anmälan sker av chef i pingpong.

Kontakt kursansvarig

Jozsef Marton, 018-6119135, jozsef.marton@akademiska.se

För dig som ska gå GRUND-US

Du och din chef har fått bekräftelse om att du är antagen till kursen. Schemat ser du i pingpong.

Vi har två omgångar i varje termin. Information om respektive omgångar och anmälning hittar du i Pingpong.

Vid frånvaro
Anmäl alltid all frånvaro till både KTC och arbetsplatsen. Det gäller såväl sjukdom som andra ledigheter.
KTC: 018-6119135, meddela ditt namn och att du går GRUND-US.

 Läs mer om GRUND-US