KUÅ och GRUND-US

Kliniskt utvecklingsår - KUÅ

Att arbeta som sjuksköterska är ett ansvarsfyllt, fysiskt och många gånger ett känslomässigt krävande yrke. Det kliniska utvecklingsåret skall underlätta övergången från att vara student till den faktiska professionen sjuksköterska.
Nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs i Region Uppsala anmäls obligatoriskt av sin avdelningschef till ett kliniskt utvecklingsår. Två till fyra dagar i månaden tillbringar deltagarna på KTC. Dagarna varvas med föreläsningar, praktisk färdighetsträning, simuleringar och tillfällen för reflektion i grupp.

carin.blomgren@akademiska.se tel 0764-96 37 68
susanne.boman.skoglund@akademiska.se tel 0764-95 94 91

Information till dig som ska gå KUÅ

Datum för start av KUÅ, tid och plats får du av din avdelningschef. Under första dagens introduktion kommer du att få all den information du behöver gällande ditt Kliniska utvecklingsår. Varmt välkommen!

Information till dig som avdelningschef

Information om schemalagda dagar för respektive grupp hittar du också i Pingpong/chefsgrupp. Viktigt är att du som avdelningschef vidare informerar till den eller de personer du anmält om datum, tid och plats för den första dagen av det Kliniska utvecklingsåret. Information om den första dagen kommer att läggas ut i god tid innan start.

 Läs mer om KUÅ

GRUND-US

En systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården.
Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

7 tillfällen med praktisk färdighetsträning och föreläsningar.
Innehåller Vårdhygien, TUB (tidig upptäckt och behandling), föreläsning i ABCDE, andningsvård/läge, provtagning, trycksår, sårvård SE-UPP och avslutas med simulering.

Mer information om GRUND-US inklusive schema finns i pingpong.
Anmälan sker av chef i pingpong.

Kontakt kursansvarig

Jozsef Marton, 018-6119135, jozsef.marton@akademiska.se

För dig som ska gå GRUND-US

Du och din chef har fått bekräftelse om att du är antagen till kursen. Schemat ser du i pingpong.

Vi har två omgångar i varje termin. Information om respektive omgångar och anmälning hittar du i Pingpong.

Vid frånvaro
Anmäl alltid all frånvaro till både KTC och arbetsplatsen. Det gäller såväl sjukdom som andra ledigheter.
KTC: 018-6119135, meddela ditt namn och att du går GRUND-US.

 Läs mer om GRUND-US