Tips för säker utbildning under Covid-19

Tips för säker utbildning under Covid-19

 • Informera kursdeltagare om vikten av att vara frisk och att inte ha några sjukdomssymtom när man går utbildning. Gör gärna det skriftligt i inbjudan till utbildningen. Samma sak gäller förstås instruktören, vid minsta sjukdomssymtom så ställ in utbildningen. Konsekvenserna kan bli stora om man smittar en hel grupp. Gällande personer som haft symtom eller varit sjuka följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för återgång till arbete.
 • Handsprit finns på flera ställen i lokalerna så det är lätt att sprita händerna. Deltagarna ska tvätta och sprita händerna när de kommer in på rummet.
 • Räkna med att utbildningen kan ta längre tid än vanligt om säker utbildning ska kunna genomföras.
 • Begränsa gruppens storlek för att undvika trängsel i kurslokalen, rekommendation är max 6 deltagare samt instruktör per rum.
 • Använd personliga pocketmasker*) för varje kursdeltagare.
 • Träna utefter algoritmen som vanligt men informera om de restriktioner som gäller vid misstänker eller konstaterad covid-19.
 • Handskar kan rekommenderas under teamträning. Det kan ingå som ett naturligt moment då det enligt vårdhygieniska riktlinjer bör bäras vid behandling av hjärtstopp då det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor under HLR.
 • Sprita dockans bröst och ansikte mellan varje träning/scenario. Sprita även övrigt utbildningsmaterial som används av kursdeltagarna, såsom akututrustning och hjärtstartare.
 • Dockorna har en separat väg ut för utandningsluften. Det finns ingen risk för aerosolbildning, flera kursdeltagare kan göra inblåsningar med andningsmask utan risk för att smittas via dockan. Undantag är ”polkagrisbebisarna”.
 • Undvik att träna luftvägstopp och stabilt sidoläge på varandra. Använd film och dockor i stället.
 • Fortsätt att teamträna, men gör det i mindre grupper och försök håll distans. Endast de som gör kompressioner och inblås behöver stå nära dockan.

*) Övning med pocketmask ingår inte i utbildningarna HLR-Vuxen/Barn för allmänheten men ska under rådande omständigheter användas vid träning.

Tillsammans kan vi hjälpa till att minska smittspridning och fortsätta att ge HLR- utbildningar på ett säkert sätt.

Lycka till med utbildningen och tveka inte att höra av er till oss på KTC vid eventuella frågor.

Läs gärna ”Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (coronavirus)”.