Sammanfattning av HLR rådets rekommendationer angående HLR och covid-19

Rekommendationerna är uppdaterade 2020-03-17

Patienter som inte har konstaterad eller misstänkts ha covid-19

Följ handlingsplanen och utför HLR som vanligt.

Patienter som har konstaterad eller misstänkt covid-19

Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn och lyssna inte. I väntan på larmteamet utför bröstkompressioner och anslut defibrillatorn så snabbt som möjligt. Gör inte inblåsningar genom mun-mun metoden eller pocketmask. Använd inte andningsballong om ni inte behärskar den. Har patienten syrgasbehandling, låt den sitta kvar tills larmteamet kommer.

Barn

Hjärtstopp hos barn ska hanteras som tidigare även om risken för smitta kan ökar. Detta för att barn oftast, primärt, drabbats av hypoxi/luftvägsproblem så ventilation är av största vikt för barnets överlevnad. Så börja alltid med 5 inblåsningar och fortsätt med 15:2, se handlingsplanen för S-HLR barn.

Utbildning

Ingen förändring, var noga med att deltagarna är friska och håll god hand- och dockhygien. Personer som varit i närkontakt med covid-19 personer ska inte delta. Sprita av dockans mun och bröstkorg mellan deltagarna Lungor ska bytas varje dag.

Skyddsutrustning

Detta är vad som gäller inom Regionen. Rekommendationen gällande skyddsutrustning finns i dokumentet COVID 19, som finns i DocPlus. För vård av misstänkt eller konstaterad Corona och där Aerosolbildande åtgärder genomförs, (HLR hör till en sådan åtgärd), ska skyddsutrustning bestå av:

  • Andningsmask, (FFP3), om täckt ventil kan man ha skyddsglasögon, om otäckt så ska visir användas.
  • Långärmad skyddsrock/plastförkläde eller enkom långärmad skyddsrock i plast samt vanliga undersökningshandskar.

Detta är rekommendationerna som gällde 19/3.

Frågor

Kontakta Cilla Ericsson HLR koordinator cecilia.eriksson@akademiska.se eller 117 27, mejla i förstahand.