Vilka är vi?

 

Maria Cederblad

Maria är ny chef för Innovation Akademiska sedan mars 2018. Hon är i botten utbildad och disputerad sjuksköterska med en bred erfarenhet av att starta upp privata och offentliga verksamheter inom hälso-och sjukvården. Marias ambition är att Innovation Akademiska ska fortsätta fånga upp patienters, anhöriga och medarbetarnas idéer. Vi ska också fortsätta samverka med innovativa företag som är villiga att tillsammans med oss utveckla hälso-och sjukvården. Målet är att Akademiska Sjukhuset ska bli ett av de mest innovativa sjukhusen i Sverige. 

maria.cederblad@akademiska.se
018-611 11 09

Anna Attefall

Driven och strukturerad projektledare med bakgrund ifrån IT-världen. Anna har också stor erfarenhet av småföretagande i Medtech-branschen. Började på Innovation Akademiska hösten 2013 och brinner för att koppla samman företag med vården för en bättre sjukvård.

anna.erikson.attefall@akademiska.se
018-611 20 59

Christina Wass

Teknikintresserad problemlösare och projektledare med mångårig erfarenhet ifrån Uppsalas life scienceindustri. Har jobbat på Innovation Akademiska sedan 2014 och gillar att se teknik finna nya tillämpningar inom sjukvården.

christina.wass@akademiska.se
018-611 14 51

Maria Jansdotter

Sedan 2014 projektledare på Innovation Akademiska med tjänstedesign som sin nisch. Maria har gedigen vårderfarenhet ifrån Akademiska sjukhuset. Dessutom är hon innovatör och driver sedan 2006 ett företag med medicintekniska produkter. Hon vurmar för patienters och närståendes medverkan i innovationsarbetet.

maria.jansdotter@akademiska.se
018- 611 71 27

Maria Lindahl

Med klinisk bakgrund som sjukgymnast i primärvården och vidare examen i folkhälsovetenskap är prevention ett av Marias fokus. Med erfarenhet från forskning inom e-hälsa och med ett patient- och vårdgivarperspektiv vill hon vara med i utvecklingen av digitala tjänster vården tillsammans med dem som vistas där. Maria arbetar som projektledare på Innovation Akademiska sedan våren 2018.

maria.lindahl@akademiska.se
018- 617 10 61

Mia Hiller

Med klinisk bakgrund som operationssjuksköterska och lång erfarenhet av nordiskt produktansvar inom Medtech-industrin vill Mia bidra till en innovativ sjukvård som gynnar patienter, personal och närstående. Mia arbetar som projektledare på Innovation Akademiska sedan våren 2018.

maria.hiller@akademiska.se
070 6112459