Vilka är vi?

Maria C 450 px.jpg

Maria Cederblad Tunebjer

Maria är ny chef för Region Uppsala Innovation sedan mars 2018. Hon är i botten utbildad och disputerad sjuksköterska med en bred erfarenhet av att starta upp privata och offentliga verksamheter inom hälso-och sjukvården. Marias ambition är att Region Uppsala Innovation ska fortsätta fånga upp patienters, anhöriga och medarbetarnas idéer. Vi ska också fortsätta samverka med innovativa företag som är villiga att tillsammans med oss utveckla hälso-och sjukvården. Målet är att Akademiska Sjukhuset ska bli ett av de mest innovativa sjukhusen i Sverige. 

maria.cederblad.tunebjer@regionuppsala.se
018-611 11 09

MariaJsvatvit.jpg

Maria Jansdotter Hagerud

Sedan 2014 projektledare på Region Uppsala Innovation med tjänstedesign som sin nisch. Maria har gedigen vårderfarenhet ifrån Akademiska sjukhuset. Dessutom är hon innovatör och driver sedan 2006 ett företag med medicintekniska produkter. Hon vurmar för patienters och närståendes medverkan i innovationsarbetet.

maria.jansdotter.hagerud@regionuppsala.se
018- 611 71 27

MariaLnybildsvartvit.jpg

Maria Lindahl

Med klinisk bakgrund som sjukgymnast i primärvården och vidare examen i folkhälsovetenskap är prevention ett av Marias fokus. Med erfarenhet från forskning inom e-hälsa och med ett patient- och vårdgivarperspektiv vill hon vara med i utvecklingen av digitala tjänster vården tillsammans med dem som vistas där. Maria arbetar som projektledare på Region Uppsala Innovation sedan våren 2018.

maria.lindahl@regionuppsala.se
018- 617 10 61

Miasvartvit.jpg

Mia Hiller

Med klinisk bakgrund som operationssjuksköterska och lång erfarenhet av nordiskt produktansvar inom Medtech-industrin vill Mia bidra till en innovativ sjukvård som gynnar patienter, personal och närstående. Mia arbetar som projektledare på Region Uppsala Innovation sedan våren 2018.

maria.hiller@regionuppsala.se
070 6112459

Karolina.jpg

Karolina Wretbring

karolina.wretbring@regionuppsala.se
018-611 40 78