Testbädd Primärvård

Samarbete med företag utvecklar primärvården

Innovation Akademiska har ett regionalt uppdrag

Under flera år har Innovation Akademiska hjälpt till att förbättra vården för både patienter och personal på Akademiska sjukhuset genom att få till samarbeten mellan företag och sjukvården. Sjukvården vet vad som behövs och företagen är de som kan möta behov genom att utveckla rätt produkter och tjänster. Innovation Akademiska har sedan 2017 ett regionalt uppdrag så nu ska vi sprida vårt arbetssätt till primärvården.

Testbädd Primärvård

Genom projektet Testbädd Primärvård kommer vi att sprida bra sätt och erfarenheter av att arbeta med företag. En testbädd är en utvecklings- och utvärderingsmiljö, där produkter och tjänster testas och utvärderas för att se om de möter testarnas behov. Testarna i detta fall är personal, patienter och även närstående som arbetar i, och besöker, primärvården.

Tillsammans med utvalda enheter i Region Uppsalas primärvård kommer vi att genomföra ett antal företagssamarbeten. Företagssamarbetena ska utgå från befintliga behov ute i verksamheterna; behov från både personal, patienter och närstående. Det kan vara allt ifrån bättre diagnostik till digitala tolktjänster.

Testbädd

Utvärdering tillsammans med företag och vårdpersonal.

Mål för projektet

De huvudsakliga målen är att det efter projektets slut finns:

  • En ökad kunskap om hur man enkelt omvandlar idéer om bättre vård till verklighet och en etablerad struktur för att göra så
  • En mer självklar kultur bland medarbetarna att arbeta med förbättringar i verksamheten och en förståelse om varför
  • Ett antal etablerade samarbeten med företag inom f f a hälso- och sjukvårdssektorn
  • Ett antal nya och effektivare praktiska moment har blivit införda i vården efter utvärderingar

Tiden för och finansiering av projektet

Projektet drivs under augusti 2017 – januari 2019 med slutrapportering maj 2019 och medfinansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Innovation Akademiska står för resterande finansiering och projektledning.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna
Projektledare Anna Attefall
anna.erikson.attefall@akademiska.se
018-611 20 59