NoTeB

Innovation Akademiska ingår i Nordic Test beds, NoTeB, som är ett nätverk av testbäddar på flera nordiska universitetssjukhus:

  • Centre for Connected Care, C3 (Oslo universitetssjukhus)
  • Innovation Skåne (Skåne universitetssjukhus)
  • Idéklinikken (Aalborg universitetssjukhus)
  • Oulo Health Labs och Business Oulo (Oulo universitetssjukhus)

Tillsammans med kollegor från dessa testbäddar skapar vi en möjlighet för företag som utvecklar medicintekniska innovationer att utvärdera sina produkter på fler marknader än hemmamarknaden. Utvärderingarna görs av personal på våra olika sjukhus, som på så sätt också får möjlighet att se och påverka produkter och tjänster som är under utveckling i hela Norden.

Exempel på sådana utvärderingar är:

  • Compacta Steril, en mobil utrustning för lokal sterilisering av operationsmiljö
  • Helge, ett snabbt och enkelt test av hemolys i blodprov
  • Monidrop, en droppmätare för infusionsset utan pump

För mer information om NoTeB, utlysningar och utvalda företag, se https://nordictestbeds.org/ eller kontakta projektledare Anna Attefall på Innovation Akademiska.

"We were positively surprised, because there were so many professionals involved in test sessions in Lund and Uppsala, having professional attitude to tests."
- Mikko Savola, VD Monidor Oy

Vi har intervjuat olika deltagare i projektet för att höra vilka fördelar de ser med NoTeB-projektet utifrån deras synvinkel och resultatet finns sammanställt i denna rapport.