All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Innovationsmotorprojektet

Från behov till företagssamarbeten – utveckling av strukturella samarbetsformer mellan sjukvård och Medtech i Region Uppsala.

Bild1.png

Genom innovationsmotorprojektet vill vi göra en särskild satsning på utvecklingen av Region Uppsalas hälso- och sjukvård i närmare samarbete med företag. Detta avser vi göra genom två delprojekt: Innovationsnod primärvård och Innovation Race. Syftet är dels att etablera och sprida kunskap och erfarenhet om hur samarbeten mellan medicintekniska företag och sjukvård kan förbättra sjukvården.