Innovationsmotorprojektet

Från behov till företagssamarbeten – utveckling av strukturella samarbetsformer mellan sjukvård och Medtech i Region Uppsala.

Bild1.png

Genom innovationsmotorprojektet vill vi göra en särskild satsning på utvecklingen av Region Uppsalas hälso- och sjukvård i närmare samarbete med företag. Detta avser vi göra genom två delprojekt: Innovationsnod primärvård och Innovation Race. Syftet är dels att etablera och sprida kunskap och erfarenhet om hur samarbeten mellan medicintekniska företag och sjukvård kan förbättra sjukvården.