Innovation Race

"Kreativa samarbeten kan förbättra cancervården" - Läs artikeln om Innovation Race här!

Innovation Race 2016 drevs av Akademiska sjukhuset i samarbete med Abbvie, Bristol-Myers Squibb och Microsoft. Konceptet Innovation Race är utvecklat av företaget Innovation Plant, som höll i workshopdelen av projektet. Det byggde på två olika cancerteman; huvud-/hals- och lungcancer.
Under 52 intensiva timmar i december 2016 brainstormades och identifierades lösningar i samarbete mellan vårdens kliniska experter och företagen.

Under följande 52 veckor omsattes tre utvalda lösningar i utveckling i tre projekt:

  • VIPP (Virtual Information Patient Platform): Patientinformation skräddarsydd utifrån patientens specifika diagnos och behandling för att minska oro inför behandlingen och dess konsekvenser. För en första patientgrupp kommer material i form av text, bilder och filmer att finnas tillgänglig sommaren 2018.
  • While you're waiting: Brygga mellan primärvård och specialistvård i väntan på remiss och diagnos. Meddelande skickas till patienten redan vid misstanke om cancer att remissen tagits emot, man blir hänvisad till en kontakt på sjukhuset dit man kan vända sig med frågor och oro. Syftet är att öka känslan av trygghet och omhändertagande i väntan på specialistvård
  • MDK Tool: Verktyg för multidisciplinär konferens som hjälper personalen att få en samlad bild av patienten genom att samla all information på ett ställe. Det leder till mer effektiva multidisciplinära möten och ökad patientsäkerhet.

Under 2018 är Innovation Akademiska i färd med att planera ett nytt race tillsammans med Akademiska barnsjukhuset. Det kommer att äga rum under våren 2019.