Hur arbetar vi?

Experter

Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset. Genom Innovation Akademiska får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen på sjukhuset.

Produktutvärdering

Att involvera användaren tidigt i produktutvecklingen leder till bättre produkter till gagn för patienten. Innovation Akademiska kan erbjuda användbarhetstest och utvärdering av produkter framtagna för sjukhusmiljö.

Region Uppsala Innovation - för anställda i Region Uppsala

Är du anställd inom sjukvården i Region Uppsala och har en idé om en ny produkt eller tjänst som förbättrar vården? Då kan vi på Region Uppsala Innovation hjälpa dig vidare. Vi ser bland annat till att reglera rättigheterna till din idé gentemot din arbetsgivare. Fyll i idébeskrivningen nedan och skicka till oss: