Har du en idé?

Har du en idé som du tror kan förbättra vården inom Region Uppsala? Då är du välkommen att fylla i den här idébeskrivningen och skicka in den till Region Uppsala Innovation.

Vi kommer att kontakta dig när vi har tagit emot din idé.