För företag

Vi samarbetar gärna med företag

Region Uppsala Innovation hjälper även företag som vill träffa vårdpersonal för att få hjälp att utvärdera produkter och tjänster som är under utveckling. Vi kallar ett sådant möte för expertmöte. Företaget får då beskriva sin idé eller visa en prototyp för de tänkta användarna och får sedan deras synpunkter på hur produkten borde utformas utifrån deras behov.

Kontakta oss

Om du som företag vill kontakta oss kan du fylla i vår förfrågningslänk så kommer vi att kontakta dig. Fyll i så mycket du kan, men skriv ingen sekretessbelagd information om produkter.

Contact

If you as a company want to contact us you can fill out our inquiry link and we will contact you. Fill in as much as you can, but do not write any classified information about products.

Aktörer Uppsala innovationsstödsytem