Idékoordinator

Vårdpersonal med brosch, idékoordinator.

Vad gör en idékoordinator?

Idékoordinatorn ser till så att alla idéer som skickas in till avdelningen hanteras på ett strukturerat sätt. Idékoordinatorn ansvarar även för att meddela alla som skickat in en idé att idén är mottagen och vad som blir nästa steg för idén. Idékoordinatorn håller även i idérådet en gång i månaden. Idérådet består av avdelningspersonal från olika yrkeskategorier. Under idérådet presenterar idékoordinatorn alla idéer. De tar sedan tillsammans beslut om vilka idéer som kan bli verklighet.

Akademiska sjukhusets idékoordinatorer

95A Barnonkologen:
Zuzana Tezera och Helena Riihiaho
idekraft95A@akademiska.se

95B Barnkir, ortoped och urologavdelningen:
Helene Ingman Carlsson och Marina Knezevic
idekraft95B@akademiska.se

95E och barnakuten, sektionen för akut barnsjukvård:
Sara Klang  och Rima Gharapetian
idekraftakutbarnsjukvård@akademiska.se

Sektionen för specialiserad pediatrik:
Åsa Molin
idekraftbarnspec.as@akademiska.se

Barns vård och hälsa, Muninhuset:
Vakant

95F Neonatalavdelningen:
Sandra Stiernborg
idekraft95F@akademiska.se

Multidisciplinära teamet:
Maria Hagstedt
idekraftmdt@akademiska.se

Folke Bernadotte regionhabilitering
Eva Källkvist
idekraftfbh@akademiska.se

Kirurgiska utvecklingsenheten 65 A1
Sofia Vernersson och Olivia Nordquist
idekraftkirutveckling@akademiska.se

 

 

Vad är Idékraft?