Idékoordinator

Vad gör en idékoordinator?

Idékoordinatorn ser till så att alla idéer som skickas in till avdelningen hanteras på ett strukturerat sätt. Idékoordinatorn ansvarar även för att meddela alla som skickat in en idé att idén är mottagen och vad som blir nästa steg för idén. Idékoordinatorn håller även i idérådet en gång i månaden. Idérådet består av avdelningspersonal från olika yrkeskategorier. Under idérådet presenterar idékoordinatorn alla idéer. De tar sedan tillsammans beslut om vilka idéer som kan bli verklighet.

Akademiska sjukhusets idékoordinatorer

95A Barnonkologen:
Zuzana Tezera
idekraft95A@akademiska.se

95B Barnkir, ortoped och urologavdelningen:
Helene Ingman Carlsson, Marina Knezevic
idekraft95B@akademiska.se

95E och barnakuten, sektionen för akut barnsjukvård:
Vakant

Sektionen för specialiserad pediatrik:
Åsa Molin
idekraftbarnspec.as@akademiska.se

Barns vård och hälsa, Muninhuset:
Marina Bräck
idekraftbarnspec.munin@akademiska.se

95F Neonatalavdelningen:
Sandra Stiernborg
idekraft95F@akademiska.se

Multidisciplinära teamet:
Maria Hagstedt
idekraftmdt@akademiska.se

Folke Bernadotte regionhabilitering
Eva Källkvist
idekraftfbh@akademiska.se

Kirurgiska utvecklingsenheten 85 D2
Sofia Vernersson och Viktoria Norbäck
idekraft85D2@akademiska.se

 

 

Vad är Idékraft?