Upppsala innovationsnätverk

Vi samarbetar gärna med företag

Innovation Akademiska hjälper även företag som vill träffa vårdpersonal, patienter och närstående för att få hjälp att utvärdera produkter och tjänster som är under utveckling. Vi tycker att det är viktigt att företagen träffar de som skall använda framtidens produkter nämligen patienter närstående och personal. Företagen sparar massor av pengar och resurser på att slippa ta fram en produkt som inte vården sen har ett behov av. Vi kallar ett sådant möte för expertmöte. Företaget får visa en prototyp eller ritning för de tänkta användarna och får sedan deras synpunkter på hur produkten borde utformas deras produkter. Mötet brukar ta en timme.

Vilka kriterier har vi för ett samarbete?

För att ett samarbete skall kunna ske krävs att produkten som företaget har är under utveckling, alltså inga färdiga produkter.
Produkten skall vara en medicintekniskprodukt eller tjänst. Vi arbetar inte med läkemedel.

Aktörer Uppsala innovationsstödsytem