Idékraft

Idékraft

Vad är Idékraft?

Idékraft startade 2016 som ett pilotprojekt på neonatalavdelningen, Akademiska Barnsjukhuset.Vi ville försöka hitta en struktur för att ta emot idéer från närstående på avdelningen. Närstående tillbringar ofta lång tid på avdelningen ibland flera månader och ser då på vården med andra ögon än personalen.

Vi ville också etablera en kultur på avdelningen som var gynnsam för idéer. När vi avslutade pilotprojektet hade vi tagit emot 59 idéer från både närstående och personal. 15 idéer hade blivit verklighet och flera idéer är fortfarande under utformning.

Då resultatet från projektet var så positivt tog vi beslut tillsammans med Barnsjukhusets chefer att vi skulle breddinföra Idékraft på hela Akademiska Barnsjukhuset under våren 2018. Alla som befinner sig på Barnsjukhuset, patienter, närstående och personal kan nu skicka in sin idé som kan förbättra vården.

Har du en idé?

Har du en idé på en produkt eller tjänst som du tror kan förbättra vården på den här avdelningen?
Då är du välkommen att fylla i den här idébeskrivningen och skicka in den till avdelningens idékoordinator.

 

 Klicka här

Värdet av en liten pall

Den här filmen handlar om en idé som kommer från en närstående på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Berättelsen om den lilla pallen bygger på en väldigt enkel idé som får ett stort värde...

En ryggsäck sparar tid och personal

En av de idéer som presenterats och efter utvärdering används på neonatalavdelningen är en ryggsäck med nödvändig utrustning. Den används när barn som är lite friskare ska transporteras till...