Vill du forska?

För att börja en forskarutbildning måste du vara behörig inom det ämne du ska forska i samt i övrigt ha de förmågor som krävs för att klara av utbildningen.

Det är vid Uppsala universitet du examineras, men utan ett sjukhus och dess patienter kan inte klinisk forskning bedrivas. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är därför beroende av varandra när det gäller klinisk forskning.

Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet arbetar i nära samverkan och på universitetets webbplats kan du bland annat läsa mer om forskarutbildning, forskaranslag och hur du söker EU-finansiering.

Se Uppsala universitets webbplats