Samordning av kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie eller har du frågor angående en pågående sådan? Genom vår samordnare kan du få rådgivning och stöd. Samordning av kliniska studier sker på lokal och regional nivå och vi samarbetar sedan många år tillbaka inom Uppsala-Örebroregionen kring klinisk forskning.

Den Lokala Noden Uppsala är del av Forum Uppsala-Örebro: den Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Forum Uppsala-Örebro kommer under 2016 att fokusera på uppbyggnad av infrastruktur, en funktionell verksamhet för samverkan och informationsdelning inom regionen. De lokala noderna och samordnarna kommer att ha en central roll i det arbetet.Tjänster såsom rådgivning och konsultationer inför, under eller efter kliniska studier, likaså rådgivning inför anslagsansökningar, anordnade av kurser och utbildningar, till exempel inom statistik, GCP och monitorering finns beskrivet i den Regionala Nodens Tjänstekatalog. Kontakta er lokala samordnare för ytterligare information.

Organisation

Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av sju Landsting/regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Kontaktuppgifter till lokal samordnare

Moa Bülow
Samordnare Lokal Nod Uppsala –
en del av Forum Uppsala-Örebro