Statistik

Processkarta

 

Alla kliniska studier som kräver etikgodkännande ska registreras via hänvisad registreringsblankett. En trestegssignering av ansvarig forskare, verksamhetschef och forsknings- och utbildningsdirektör föreligger innan informationen om studien registreras i databasen, och studien får ett diarienummer. All data kring studierna lagras i projektdatabasen Researchweb CRIS. Tertialsvis sker en uppdatering av datan med variablerna Studiestatus och antal inkluderade patienter. På varje verksamhetsområde ska det finnas utsedd person för detta uppdrag. Det sker också en intern publicering av data tertialsvis och en årlig rapport sammanställs av Kliniska Studier Sverige.