Statistik

processkarta statistik.jpg

Alla kliniska studier som kräver etikgodkännade och använder vårdens resurser på Akademiska sjukhuset ska registreras via hänvisad registreringsblankett. Viktigt är att AS/RU är ansökande eller angiven som medverkande forskningshuvudman i etikansökan. En trestegssignering av ansvarig forskare, verksamhetschef och forsknings- och utbildningsdirektör föreligger innan informationen om studien registreras i databasen, och studien får ett studiespecifikt diarienummer nummer. All data kring studierna lagras i projektdatabasen Researchweb CRIS. Två gånger per år sker en uppdatering av datan med variablerna Studiestatus och antal inkluderade patienter. På varje verksamhetsområde ska det finnas utsedd person för detta uppdrag. Det sker också intern publicering av data två gånger per år och en årlig rapport sammanställs av Kliniska Studier Sverige.