Våra tjänster

Laboratoriepersonal arbetar med prover.

Vilka studier hanterar vi?

Samtliga kliniska studier och prövningar som helt eller delvis finansieras via medel från företag ska enligt beslut av sjukhusdirektören hanteras av KKP. Gäller läkemedelsprövningar, studier som inkluderar medicintekniska produkter, diagnostika, imaging m fl.

I mån av tid och resurser hjälper KKP även till med studier som till fullo finansieras via annan finansiär än företag (akademiska studier). Det kan till exempel handla om studier som finansieras via anslag från vetenskapsrådet, hjärtlungfonden eller liknande.

När ska du kontakta oss? 

Vill du utföra eller medverka i en studie enligt ovan ska du kontakta kansliet så tidigt som möjligt för att vi tillsammans med er ska kunna göra en adekvat budgetberäkning.

Vad händer sen?

Vi hjälper till att ta fram de avtal som krävs och granskar eventuella avtalsförslag. Med budgetberäkningen som grund kan vi sköta all förhandling kring text och ekonomi gentemot företag och andra samarbetsparters.

Projektnummer och fakturering

Vi förser er studie med ett studiespecifikt projektnummer och sköter fakturering, elektroniska bokföringsordrar, EBO, (transaktioner inom regionen) och övriga administrativa frågor under hela studien till dess att studien avslutats och har skickats iväg för arkivering.
Kansliet bestämmer inte vad ett eventuellt ekonomiskt överskott i ett projekt/studie ska användas till, utan det ansvarar prövare och verksamhetschef för.