Nätverket FOSA

FOSA är ett nätverk för dig som arbetar som forskningssjuksköterska eller studiekoordinator.

Nätverket FOSA (Forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset) har i nuläget runt 130 medlemmar. Medlemmarna är bland annat delaktiga i flera sjukhusövergripande projekt med syfte att ta tillvara forskningspersonalens expertkompetens på ett bättre sätt. Ett utvecklingsarbete som i hög grad stöds av sjukhusets ledning. Eftersom rollen som forskningssjuksköterska varit dåligt definierad har ett av de viktigaste initiala projekten haft som mål att definiera rollen som forskningssjuksköterska. Via ett stort antal intervjuer med forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal samt med stöd av internationella jämförelser har rollen tydliggjorts på ett sätt som tidigare inte funnits.

En projektgrupp tog sig därefter an arbetet att med yrkesrollen som bas skapa tydligare karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för forskningssjuksköterskor. En grupp erfarna forskningssjuksköterskor, representanter från HR-avdelningen och kansliet för kliniska prövningar skapade tillsammans en unik kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Se hela kompetensmodellen här.

I ett annat projektgruppsarbete förvaltades idén att hjälpa nya forskningssjuksköterskor att snabbare komma in i rollen. Arbetsgruppen skapade därför ett 12 månaders introduktionsprogram för nyanställda inom forskning som består av olika delmoment. Mer information om introduktionsåret finns här.

Kansliet för kliniska prövningar samordnar FOSA nätverksaktiviteter såsom:

  • Nätverksträffar
  • Studiebesök
  • Möjlighet att hospitera
  • Lunchträffar
  • GCP kurser och andra utbildningar
  • Introduktionsåret
  • Projektgrupper för att arbeta med konkreta frågor av stor relevans för forskningssjuksköterskor
  • Årlig konferens för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal.

Vill du veta mer eller bidra med din kunskap och erfarenhet är du välkommen att höra av dig till fosa.admin@akademiska.se.