Statistik

Sjukvårdrelaterade EU-projekt och stora innovations-och forskningsprojekt från nationella bidragsgivare bedrivs på flera verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset samt på övriga förvaltningar eller organisatoriska enheter inom regionen. KFS stödjer alla dessa projekt för att kunna uppnå en jämlik och kvalitetssäkrad projekthantering och redovisning.

De pågående stora projekten är fördelade mellan olika bidragsgivare enligt diagrammet nedan. Endast de projekt som hanteras av KFS presenteras i diagrammet.

De pågående stora projekten är fördelade mellan de olika organisatoriska enheterna inom Region Uppsala enligt diagrammet nedan. Akademiska sjukhuset som är den största förvaltningen inom Region Uppsala har flest antal stora sjukvårdsrelaterade projekt finansierade av externa bidragsgivare. När vi tittar på de pågående EU-projekten bedrivs majoriteten av dem inom Akademiska sjukhuset i jämförelse med de andra organisatoriska enheterna. Endast de projekten som KFS hanterar är upptagna i diagrammet.

Diagram över Eu- och stora projekt per organisatorisk enhet som hanteras av KFS.

Inom Akademiska sjukhuset fördelas de pågående stora projekten över flera verksamhetsområden eller enheter enligt diagrammet nedan. Endast de projekten som KFS hanterar är listade i diagrammet.

Pågående EU- och stora projekt på Akademiska sjukhuset per verksamhetsområde.