Statistik EU-projekt och andra stora projekt

Sjukvårdrelaterade EU-projekt och stora innovations-och forskningsprojekt från nationella bidragsgivare bedrivs på flera verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset samt på övriga förvaltningar eller organisatoriska enheter inom regionen. KFS stödjer alla dessa projekt för att kunna uppnå en jämlik och kvalitetssäkrad projekthantering och redovisning.

Antal pågående projekt via KFS

Bild över antalet pågående projekt via KFS

Diagrammet visar antalet pågående stora innovation- och forskningsprojekt samt EU-projekt per verksamhetsområde som hanteras via Kansliet för forskningsstöd (KFS) 2023. Dessa består av en del äldre projekt samt nya beviljade projekt som har projektmedel för minst 100 000 kr.

Pågående EU-projekt inom Akademiska sjukhuset

Pågående EU-projekt inom Region Uppsala 2023.png

Diagrammet visar de verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset som driver EU-projekt som förvaltas via Kansliet för forskningsstöd (KFS) 2023.