Statistik EU-projekt och andra stora projekt

Sjukvårdrelaterade EU-projekt och stora innovations-och forskningsprojekt från nationella bidragsgivare bedrivs på flera verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset samt på övriga förvaltningar eller organisatoriska enheter inom regionen. KFS stödjer alla dessa projekt för att kunna uppnå en jämlik och kvalitetssäkrad projekthantering och redovisning.

Antal pågående projekt via KFS

Diagram som visar antal pågående projekt via KFS 2022

Diagrammet visar antalet pågående stora innovation- och forskningsprojekt samt EU-projekt per verksamhetsområde som hanteras via Kansliet för forskningsstöd (KFS) 2022. Dessa består av en del äldre projekt samt nya beviljade projekt som har projektmedel för minst 100 000 kr.

Pågående EU-projekt inom Akademiska sjukhuset

Diagram som visar pågående EU-projekt 2022

Diagrammet visar de verksamhetsområden inom Akademiska sjukhuset som driver EU-projekt som förvaltas via Kansliet för forskningsstöd (KFS) 2022.