Rådgivning

Kansliet för forskningsstöd (KFS) erbjuder kvalificerad stöd till dig som deltar eller vill delta i EU-projekt eller forsknings- och innovationsprojekt med externa bidragsgivare. Vi kan bistå med rådgivning innan projektstart, redan vid formulering av en projektidé, samt vid arbetet med ansökan.

Det forskningsstöd som vi kan erbjuda syftar till att underlätta arbetet för forskaren i projektets olika faser samt att bidra med expertis vid frågor kring ekonomi och administration av projektet. Kontakta KFS redan i planeringsfasen så kan vi hjälpa er under hela projektgenomförandet.

 • Rådgivning kring externa forsknings- och innovationsprojekt samt EU-projekt från planeringsstadiet till slutredovisning
 • Förmedla riktad information om aktuella utlysningar 
 • Stöd vid ansökan och projektplanering 
 • Budgetplanering 
 • Granskning av avtal 
 • Kontakt med juridiska enheten, IT- och upphandlingsenheten
 • Registrering i avtalsdatabas 
 • Diarieföring av avtal 
 • Statistik över antalet projekt inom kansliet 
 • Ekonomisk redovisning, analys och slutrapportering 

Kontakta oss för rådgivning och stöd via kfs@akademiska.se 

Ansökan

KFS erbjuder stöd tidigt i processen, kontakta oss redan i fasen för när din projektansökan ska formuleras. Vi kan bistå med ekonomiskt och administrativt stöd i arbetet med din ansökan utifrån de externa bidragsgivarnas kriterier.

På den här sidan samlar vi information som kan vara till hjälp för dig i samband med att du ska formulera din ansökan.

Hur kan en lyckad projektansökan formuleras?

 • Matcha din ansökan med syftet i utlysningen.
 • Läs noggrant igenom instruktionerna i utlysningen och utforma projektet utifrån presenterade kriterier. Hör av dig till kontaktpersonen för utlysningen om du behöver förtydligande av instruktionen.
 • Var tydlig med att i din ansökan ange vad projektet vill uppnå.
 • Beskriv det syfte/lucka/behov som projektet fyller inom forskningsfältet.
 • Beskriv den egna rollen i projektet, kompetensen hos medsökande och hur det bidrar till projektets mål.
 • Beskriv varför projektet är betydelsefullt, vilka effekter och vilken samhällsnytta som projektet kan bidra till.
 • Redogör för vad som kan hända om projektidén inte bär. Vad tydlig med om det finns en ”back-up” plan och beskriv den så noggrant som möjligt.
 • Tänk på att granskarna av din ansökan inte alltid är experter inom just ditt område. Skriv din ansökan så att flera kan förstå.
 • Viktigt med ett tydligt och lättförståeligt abstract.
 • Den svenska populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara väl genomarbetad.
 • Låt kollegor och även andra personer utanför din arbetsplats/forskningsområde läsa din ansökan och ge feedback.
 • Lyft idéer som kan utmärka din ansökan från övriga.
 • Beskriv vilka vinster och risker som finns med projektet.
 • Försök att finna information om vilka personer som kommer att granska ansökningarna. Då kan du väga in det i utformningen av din projektansökan.

Kontakta oss för rådgivning och stöd kfs@akademiska.se