Kansliet för forskningsstöd

Leende kvinna med kollegor runt dator.

Vårt huvuduppdrag är att ge stöd inom ekonomi och administration gällande EU-projekt samt stora innovation- och forskningsprojekt inom sjukhuset men även mot andra förvaltningar inom Region Uppsala.

Gentemot EU-kommissionen utgör Region Uppsalas samtliga förvaltningar en gemensam part. Av den anledningen är det viktigt att samma strukturer gällande uppföljning och redovisning används för samtliga EU-projekt inom Regionen.

KFS ger dessutom stöd till innovation- och forskningsprojekt med nationella bidragsgivare som exempelvis VinnovaForte och Tillväxtverket. KFS är även involverade i hantering av den växande skaran av projekt finansierade via de strategiska satsningarna Swelife, CAMP och MedTech4health. Satsningar där samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi är av central betydelse.