Information från kansliet för forskningsstöd (KFS)

Nyhetsbrev #1 2020

I det här nyhetsbrevet ger vi dig som forskare en inblick i vad som pågår just nu och en sammanfattning av aktuella händelser som kan vara intressanta för dig. KFS har lanserat en ny extern webbsida som du hittar på akademiska.se/forskningsstod. Den riktar sig till forskare och aktörer såväl internt som externt. Vår ambition är att den nya sidan ska bidra till ökad tillgänglighet och förmedla riktad information på ett tydligt och enkelt sätt till dig som forskar. Sprid gärna vidare KFS nyhetsbrev till kollegorna inom forskargruppen.

Nästa utskick av nyhetsbrevet sker i höst, med uppdaterad information om aktuella händelser och en sammanfattning av nya och kommande utlysningar samt ansökningsperioder.  

Vilket forskningsstöd kan vi erbjuda? 

Vårt huvuduppdrag är att ge stöd inom ekonomi och administration gällande EU-projekt inom sjukhuset men även mot andra förvaltningar inom Region Uppsala. Gentemot EU-kommissionen utgör Region Uppsalas samtliga förvaltningar en gemensam part varför det är viktigt att vi använder samma strukturer gällande uppföljning och redovisning för hela Regionen.

Forskningsstödet riktar vi till forskare som har ett pågående större projekt eller som planerar att medverka i eller starta upp ett EU-projekt. KFS ger dessutom stöd till innovation- och forskningsprojekt med nationella bidragsgivare som exempelvis Vinnova, Forte, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket. KFS är även involverade i hantering av den växande skaran av projekt finansierade via de strategiska satsningarna Swelife, CAMP och MedTech4health. Satsningar där samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi är av central betydelse.

KFS nya sida på akademiska.se

Kansliet för forskningsstöd (KFS) har lanserat en ny webbsida: akademiska.se/forskningsstod. Där kan du läsa mer om EU-projekt, pågående innovations- och forskningsprojekt, ta del av information om aktuella och kommande utlysningar samt få en beskrivning av de tjänster som vi erbjuder i form av rådgivning och stöd under projektgenomförandet. Vi besvarar gärna frågor och hjälpa er vidare. Läs mer om oss på webben.

Projektnummeransökan

På gång att lansera en digital projektnummeransökan i form av ett Bariumformulär. Den bygger på samma 3-stegs kontroll som pappersansökan men nu finns vi på KFS med i kontrollsteget. Flödet består av en registrerare (sekreterare/administratör), projektledare, verksamhetschef, kontrollfunktion (KFS) och slutligen går ansökan vidare till Resurscentrum för upplägg av projektnumret i ekonomisystemet. På det här sättet slipper vi långa ledtider i form av pappersdokument som inväntar signatur samt manuell posthantering.

Årshjul för forskning

Löpande information om aktuella och kommande utlysningar av forskningsmedel samlas i årshjulet. Genom att klicka på respektive utlysning finns ytterligare information om utlysningens inriktning, behörighetskriterier för att ansöka, datum för aktuell ansökningsperiod samt länk till bidragsgivarens sida för mer information. Kontakta oss på kfs@akademiska.se vid frågor om aktuella och kommande utlysningar och ansökningsperioder.

Vi önskar er en trevlig sommar!