Kansliet för forskningsstöd

Kansliet för forskningsstöd

Om oss

Vårt huvuduppdrag är att ge stöd inom ekonomi och administration gällande EU-projekt inom sjukhuset men även mot andra förvaltningar inom Region Uppsala. Gentemot EU-kommissionen utgör Region Uppsalas samtliga förvaltningar en gemensam part varför det är viktigt att vi använder samma strukturer gällande uppföljning och redovisning för hela Regionen.

Forskningsstödet riktar vi till forskare som har ett pågående större projekt eller som planerar att medverka i eller starta upp ett EU-projekt. KFS ger dessutom stöd till innovation- och forskningsprojekt med nationella bidragsgivare som exempelvis Vinnova, Forte, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket. KFS är även involverade i hantering av den växande skaran av projekt finansierade via de strategiska satsningarna Swelife, CAMP och MedTech4health. Satsningar där samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi är av central betydelse. 

kfs@akademiska.se