Kontaktinformation Impact-care

Deltagare i projektgruppen

Region Uppsala

Projektledare
Ulrika Gillespie, apotekare, Akademiska sjukhuset
ulrika.gillespie@akademiska.se
+46(0)18-611 16 71

Projektkoordinator
Henrik Cam, apotekare, Akademiska sjukhuset
Henrik.cam@akademiska.se
+46(0)18-611 18 70

Övriga deltagare
Kristin Franzon, läkare, Akademiska sjukhuset
Thomas Kempen, apotekare, primärvård
Nils Lannergård Probst, läkare, primärvård
Stina Lindmark, sjuksköterska, Akademiska sjukhuset
Ulf Ehlin, anhörig, Uppsala

Region Västmanland

Lokal projektledare
Karl-Johan Lindner, apotekare, Västmanlands sjukhus Västerås
karl.johan.lindner@regionvastmanland.se
+46(0)21-17 46 55

Övriga deltagare
Mia Ling, apotekare, primärvård
Ellinor Eriksson, sjuksköterska, kommun
Björn Wennlöf, läkare, primärvård

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Håkan Melhus, professor, läkare, Akademiska sjukhuset
hakan.melhus@medsci.uu.se

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet

Elisabet Nielsen, docent, apotekare
elisabet.nielsen@farmbio.uu.se

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Cecilia Bernsten, docent, pensionär, Uppsala
cecilia.bernsten@pubcare.uu.se

Deltagare i rådgivargruppen

Ulf Ehlin, anhörig, Uppsala
Cecilia Bernsten, docent, pensionär, Uppsala
Agneta Darberg, pensionär, Uppsala
Karin Näslund-Westman, pensionär, Uppsala
Gerd Waleij, pensionär, Uppsala
Sven-Olov Vestergren, pensionär, Västmanland