Liraglutidstudien

 

Har du typ 1 diabetes och vill delta i en forskningsstudie?

Vi söker dig som är 18 till 30 år och:

  •  Har diagnosticerats med typ 1 diabetes för mer än 5 år sedan.
  •  Inte medicinerar mot diabetes med annat än insulin.
  •  För övrigt är huvudsakligen frisk.

Cirka hälften av de patienter som haft typ 1 diabetes i mer än 10 år har mätbar, men oftast mycket låg, kvarvarande egen insulinproduktion. Studien är en prövning vid Akademiska sjukhuset som undersöker möjligheten att öka den egna insulinproduktionen hos patienter med mångårig typ 1 diabetes genom behandling med läkemedlet Victoza® (liraglutide). Victoza är idag ett godkänt läkemedel för behandling av patienter med typ 2 diabetes. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och en oberoende etikprövningsnämnd. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Alla besök liksom studieläkemedlet är gratis.

Ansvarig läkare:

Per-Ola Carlsson, Professor vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.

För mer information kontakta någon av forskningssjuksköterskorna:

Rebecka Hilmius; rebecka.hilmius@akademiska.se

eller

Karin Kjellström; karin.kjellstrom@akademiska.se