Kontaktinformation

Kontaktinformation för dig som patient eller remitterande läkare:

Ötransplantation:

Anna Högvall 
Forsknings- & kontaktsjuksköterska 018-611 71 25 
anna.hedvig.lovisa.hogvall@akademiska.se

Pancreastransplantation:

Catharina Gelin
Patientkoordinator 018-611 96 77
catharina.gelin@akademiska.se

Insulinpumpar och Diabetespsykolog:

Metabolmottagningen
 018-611 43 87 
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Metabolmottagningen Ingång 40, 1 tr
751 85 Uppsala

Forskare och personal

Amir Sedigh
amir.sedigh@akademiska.se
Överläkare och sektionschef, transplantationskrirugi

Olle Korsgren
olle.korsgren@igp.uu.se
Professor i transplantationsimmunologi och ansvarig för ölaboratoriet vid
Rudbeckslaboratoriet och det Nordiska nätverket för ötransplantation.

Jan Eriksson
jan.eriksson@akademiska.se
Professor i endokrinologi och diabetologi vid Uppsala universitet sedan 2013 och ledamot av flera nätverk inom klinisk och experimentell utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes.

Per-Ola Carlsson
per-ola.carlsson@mcb.uu.se
Professor i medicinsk cellbiologi och är verksam både på institutionen för medicinsk cellbiologi och på sektionen för diabetesvård vid Akademiska sjukhuset. Han utvecklar nya terapier som på sikt kan stoppa sjukdomsprocessen vid nydebuterad typ 1 diabetes.

Jarl Hellman
jarl.hellman@akademiska.se
Överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård och är inom centret ansvarig för utprovningen av nya insulinregimer med eller utan pump. Koordinerar även centrets verksamheter.

Bengt von Zur-Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Överläkare i njurmedicin, verksam vid transplantationskirurgen på Akademiska sjukhuset. Docent och forskargruppsledare, ansvarig för ö-programmet vid sektionen för transplantationskirurgi.

Hans Furuland
hans.furuland@akademiska.se
Överläkare i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset

Daniel Espes
daniel.espes@mcb.uu.se
Post-doc vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för medicinsk cellbiologi samt ST-läkare vid sektionen för diabetes och endokrinologi. Daniel sköter bland annat projektet med att transplantera insulinproducerande celler utan immunosuppression- "Pucken". Han arbetar även tillsammans med Per-Ola Carlsson med ett flertal studier som syftar till att ta fram nya behandlingar för typ 1 diabetes.

Emil Hagström
emil.hagstrom@akademiska.se
Docent och överläkare i kardiologi, verksam vid institutionen för medicinska vetenskaper och ansvarig för hjärtintensivvårdsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. Studerar högriskpatienter och deras långtidsprognos samt är ordförande och ledarmot i flera nationella nätverks för hjärtsjukdomar.