Kontaktinformation

Kontaktinformation för dig som patient eller remitterande läkare:

Ötransplantation:

Maria Svenaeus-Lundgren
Forskningssjuksköterska 018-611 46 44
maria.svenaeus.lundgren@akademiska.se

Pancreastransplantation:

Catharina Gelin
Patientkoordinator 018-611 96 77
catharina.gelin@akademiska.se

Insulinpumpar och Diabetespsykolog:

Metabolmottagningen
 018-611 43 87 
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Metabolmottagningen Ingång 40, 1 tr
751 85 Uppsala

Forskare och personal

Amir Sedigh
amir.sedigh@akademiska.se
Överläkare och sektionschef, transplantationskrirugi

Aksel Foss
aksel.foss@akademiska.se
Överläkare och gästprofessor. Ansvarig för pankreasprogrammet vid transplantationskirurgi

Olle Korsgren
olle.korsgren@igp.uu.se
Professor i transplantationsimmunologi och ansvarig för ölaboratoriet vid
Rudbeckslaboratoriet och det Nordiska nätverket för ötransplantation.

Tomas Lorant
tomas.lorant@akademiska.se
Docent och forskningsgruppledare för transplantationskirurgen vid Kirurgiska
vetenskaper på Akademiska sjukhuset.

Jan Eriksson
jan.eriksson@akademiska.se
Professor i endokrinologi och diabetologi vid Uppsala universitet sedan 2013 och ledamot av flera nätverk inom klinisk och experimentell utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes.

Per-Ola Carlsson
per-ola.carlsson@mcb.uu.se
Professor i medicinsk cellbiologi och är verksam både på institutionen för medicinsk cellbiologi och på sektionen för diabetesvård vid Akademiska sjukhuset. Han utvecklar nya terapier som på sikt kan stoppa sjukdomsprocessen vid nydebuterad typ 1 diabetes.

Jarl Hellman
jarl.hellman@akademiska.se
Överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård och är inom centret ansvarig för utprovningen av nya insulinregimer med eller utan pump.

Bengt von Zur-Mühlen
bengt.muhlen@medsci.uu.se
Överläkare i njurmedicin verksam vid transplantationskirurgen på Akademiska sjukhuset och koordinerar centrets verksamheter. Ansvarig för ö-programmet vid sektionen för transplantationskirurgi.

Hans Furuland
hans.furuland@akademiska.se
Sektionschef för njurmedicin vid Akademiska sjukhuset

Daniel Espes
daniel.espes@mcb.uu.se
Post-doc vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för medicinsk cellbiologi samt ST-läkare vid sektionen för diabetes och endokrinologi. Daniel sköter bland annat projektet med att transplantera insulinproducerande celler utan immunosuppression- "Pucken". Han arbetar även tillsammans med Per-Ola Carlsson med ett flertal studier som syftar till att ta fram nya behandlingar för typ 1 diabetes.