ST Urologi

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus och erbjuder högspecialiserad vård inom urologi. Vi har en bred verksamhet med egen avdelning och mottagning. Här bedrivs såväl endoskopisk, öppen, laparoskopisk som robotassisterad kirurgi. Urologi är idag en bristspecialtitet varför man som urolog har stora framtida utvecklingsmöjligheter. Som ST-läkare hos oss får du en fullständig specialistutbildning i urologi.

En specifik utbildningsplan läggs upp tillsammans med din anvisade huvudhandledare vid starten av ST-tjänstgöringen. Viss del av utbildningen förläggs vid lasarettet i Enköping för mängdträning i den mindre urologiska kirurgin samt endoskopiska ingrepp. I tjänsten ingår även regelbundna kirurgjourer som delas med läkare från kirurgkliniken.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor och på vår klinikgemensamma undervisning varje vecka. Deltagande i kurser prioriteras.

Forskning utgör en viktig del av arbetet och bedrivs inom en mängd olika områden. Som ST gör du ett vetenskapligt arbete och ett kvalitetsprojekt.

Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och kompetens. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid rekrytering av nya kollegor.