Arbeta hos oss

Välkommen till oss!

Avdelning 70 E1 har 18 vårdplatser och är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet, specialinriktad mot urologi. Här utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vanliga diagnoser är njursten, blåsrubbningar, blås-, njur- och prostatacancer. Vi har även en stomimottagning, som tar emot öppenvårdspatienter med urostomi en dag i veckan. Utöver detta bedriver vi även akut vård för andra typer av kirurgi.

På vår avdelning får du grundläggande kirurgiska kunskaper med en specialisering inom urologi. Ett flertal av operationerna är så kallad "stor kirurgi" vilket gör att du kommer i kontakt med de flesta sjukvårds- och omvårdnadsmoment inom pre- och postoperativ vård. Du får också en bred yrkeskompetens genom kontakt med såväl slutenvård som öppenvård/mottagningsverksamhet.

Personalen är uppdelad i vårdpar som består av en sjuksköterska och en undersköterska. På vardagar tjänstgör tre vårdteam. Under helger två vårdteam och nattetid två sjuksköterskor och en undersköterska.Under alla dagskift har vi en resurspersonal i tjänst.

Avdelningsansvarig läkare rondar dagligen samtliga patienter. Det ger en ökad trygghet för patienterna, ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna och en god överblick.

Önskeschema, som du delvis lägger själv, ger dig viss möjlighet att påverka dina arbetstider. Några av våra vana dagsjuksköterskor har valt att gå på ett rotationsschema så att de periodvis arbetar natt.

Som nyutexaminerad sjuksköterska är det viktigt att få en bra inskolning och handledning, även i det längre perspektivet. Det kan vi erbjuda genom:
•Personligt anpassad introduktion/inskolning.
•Fortlöpande uppföljning och yrkeshandledning.
•Avdelningsundervisning, för repetition och nyheter.
•Hospitering på andra enheter.
•Kliniskt utvecklingsår (KUÅ).

Önskar du ytterligare information, vill göra ett studiebesök eller hospitera, kontaktar du biträdande avdelningschef, Rebecka Larsköld, tel 018-611 46 58.

Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev med en presentation och ett CV.