Sårinfektion i samband med thoraxkirurgi

Forskning pågår kring sårinfektioner och riskfaktorer för sårinfektioner efter thoraxkirurgi. I ett projekt studeras om samband finns mellan blodcirkulationen i benet, där vengraft tas från, och betydelsen för eventuell infektion där.

Status

Pågående forskningsprojekt

Ansvarig forskare

Christine Leo Swenne
Med.dr. klinisk lektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap med klinisk tjänstgöring som operationssköterska.