Kväveoxid (NO) i samband med hjärtlungmaskin

Inflammationsmekanismer relaterade till kväveoxid (NO) i samband med hjärt-lungmaskinkörning studeras i en experimentell modell. Misstanken är att blodets passage i apparaturen orsakar aktivering av inflammatoriska mekanismer, och att olika kaskadreaktioner kan startas av exempelvis mikrobiologisk kontamination, eller kontakt mellan blod och ytor i systemet. Dessa mekanismer studeras under inverkan av NO som tillsätts i systemet, NO-avgivande läkemedel som nitroglycerin.

I en förlängning av arbetet ligger kliniska studier av eventuella samband mellan NO och infektion samt kognitiv dysfunktion, t ex närminnesrubbningar, efter operation med hjärt-lungmaskin.

Samarbetspartner

Vilyam Melki, doktorand, avdelningsläkare, thoraxkirurg

Status

Pågående doktorandprojekt