All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Kväveoxid (NO) i samband med hjärtlungmaskin

Inflammationsmekanismer relaterade till kväveoxid (NO) i samband med hjärt-lungmaskinkörning studeras i en experimentell modell. Misstanken är att blodets passage i apparaturen orsakar aktivering av inflammatoriska mekanismer, och att olika kaskadreaktioner kan startas av exempelvis mikrobiologisk kontamination, eller kontakt mellan blod och ytor i systemet. Dessa mekanismer studeras under inverkan av NO som tillsätts i systemet, NO-avgivande läkemedel som nitroglycerin.

I en förlängning av arbetet ligger kliniska studier av eventuella samband mellan NO och infektion samt kognitiv dysfunktion, t ex närminnesrubbningar, efter operation med hjärt-lungmaskin.

Samarbetspartner

Vilyam Melki, doktorand, avdelningsläkare, thoraxkirurg

Status

Pågående doktorandprojekt