Högerkammarsvikt vid LVAD-behandling

Bakgrund

Både akut och kronisk högerkammarsvikt är ett kliniskt problem vid implantation av vänsterkammarpumpar (LVAD - Left Ventricular Assist Device). Risken är särskilt ökad då både höger- och vänster-kammarfunktion är kraftigt nedsatt, s.k. biventrikulär svikt.

Högerkammarsvikt vid LVAD-behandling är förknippat med hög dödlighet, och i nuläget är den långsiktiga behandlingen hjärttransplantation. Bristen på organdonatorer gör tyvärr att köerna till detta är långa, och de strikta kraven för att genomgå hjärttransplantation exkluderar många patienter.

Forskningsprojekt

I vår forskning undersöker vi experimentellt i en grismodell möjligheten att reducera, och eventuellt förhindra högerkammarsvikt vid LVAD-behandling genom en koppling mellan övre hålvenen och lungartären. Denna koppling gör att blodet från övre kroppshalvan når lungorna passivt utan att passera högerkammaren, och på så vis avlastas högerkammaren från cirka en tredjedel av den cirkulerande blodvolymen.

I bilden ovan ses kopplingen i form av ett konstgjort kärl mellan övre hålvenen och lungartären. Med hjälp av kärlklämman som ses i bilden kan man under försöket dirigera om blodflödet att gå den naturliga vägen eller genom kopplingen

Status

Pågående försök och färdiga försök under sammanställning.