Extra-corporeal membran-oxygenering (ECMO)

Syfte med ECMO

Extra-corporeal membran-oxygenering (ECMO) syftar till att syresätta blodet på konstgjord väg i en s.k. oxygenator. Normalt sker det i lungorna. På så sätt kan ECMO ersätta patientens lungfunktion. ECMO kan vid behov också ersätta hjärtats pumpfunktion. ECMO kan därför fungera som en hjärt-lung-maskin för behandling upp till maximalt ett par veckor eller någon månad. Behandlingen är dock ingen långsiktig lösning, utan syftar till att en akut sjuk patients hjärta och/eller lungor får tid för återhämtning. Om det inte sker kan hjärtpumpar för långtidsbruk eller hjärt- eller lungtransplantation eventuellt bli aktuellt.

ECMO kan användas vid både hjärtsvikt och lungsvikt

Beroende på varifrån blodet tas ut och återförs in i kroppens blodomlopp kan ECMO användas för att stödja enbart sviktande lungfunktion, enbart sviktande hjärtfunktion eller både och.

Artär (pulsåder) = Blodkärl som leder syresatt blod från hjärta och lungor ut till kroppens alla vävnader.
Ven = Blodkärl som leder syrefattigt blod tillbaks till hjärtat.

  • VV-ECMO: (VenoVenös-ECMO) Används vid enbart sviktande lungfunktion. Blod tas ut från en ven, syresätts i oxygenatorn och ges tillbaka in en ven. Patientens eget hjärta pumpar runt blodet i kroppen.
  • VA-ECMO: (VenoArteriell-ECMO) Används vid enbart sviktande hjärtfunktion eller vid både sviktande hjärt- och lungfunktion. Blod tas ut från ven, syresätts i oxygenatorn och ges tillbaka in i en artär. Patientens eget hjärta pumpar runt endast lite eller inget blod.

Blodet kan antingen tas ut och ges in perifert (långtifrån hjärtat) eller centralt (nära hjärtat). ECMO är alltså benämning för olika behandlingar enligt ovan. Gemensamt är att syresättningen av blodet alltid sker på konstgjord väg i oxygenatorn, utanför kroppen.

Forskningsprojekt

Blodflödet i kroppen blir på ett flertal sätt ofysiologiskt (onormalt) vid ECMO-behandling. Det kan därför ge konsekvenser för funktionen hos kroppens organ. I vår forskning har vi satt upp en experimentell hjärtsviktsmodell där vi försöker ta reda på:
•Vilka organ som påverkas
•Hur organen påverkas
•Hur eventuell organpåverkan kan undvikas

Status

Pågående försök och färdiga försök under sammanställning