Cerebral perfusion vid aortakirurgi

I detta projekt studeras hjärnans genomblödning (cerebral perfusion) vid aortakirurgi. Ingreppet innebär att man ibland måste man stänga av hjärncirkulationen en stund. Angeläget är då att hitta metoder för att bevara hjärnans cirkulation och/eller skydda mot bl a syrebrist. Man vet att kylning minskar energibehovet hos hjärnan vilket i kombination med att hjärtlungmaskinen kopplas till halsartärerna i de flesta fall ger tillräckligt bra förutsättningar för att hjärnans funktion skall bibehållas. Fortfarande är dock metoden behäftad med vissa komplikationer och forskningen söker här det bästa tillvägagångssättet att använda i klinisk verksamhet.

I projektet testas olika strategier för cerebral perfusion med gris som försöksdjur. Såväl thoraxkirurger, anestesiologer och perfusionister är involverade i projektet som dessutom delvis sker i samarbete med radiologin på Akademiska.

Samarbetspartners
Arvid Morell, sjukhusfysiker
Elin Lundström, sjukhusfysiker

Status
Resultat under sammanställning och försök pågår.