All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Hjälp oss förbättra vården

Här har du möjlighet att lämna förbättringsförslag gällande psykiatrin (den landstingsfinansierade inom Uppsala län). Förslagen kan röra psykiatrin i stort eller handla om en viss del av verksamheten. I formuläret du fyller i kan du, om du vill, ange om dina förslag rör någon viss mottagning eller avdelning. Dina förslag går till gruppen för verksamhetsutveckling inom psykiatrin och riktas sedan vidare till berörda enheter. Vi har inte möjlighet att svara individuellt på förbättringsförslag.