MSI - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT, kallad MSI, är en regionövergripande enhet för sjukhusfysik, IT och medicintekniska frågor inom Region Uppsala.

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT stöder verksamheterna inom hela Region Uppsala genom att svara för den samlade kompetensen inom området. Detta innebär:

  • rådgivning kring patient- och informationssäkerhetsfrågor, kvalitet och utbildning.
  • anskaffningsstöd, underhåll, systemförvaltning och systemutveckling.
  • rådgivning kring, och i samverkan med beställare, teckna och administrera underhållsavtal med andra leverantörer
  • att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet där joniserande strålning används