Våra chefer och kontaktpersoner

Kontakta oss

Verksamhetsområdets administration

Mats Ryttlefors
tf verksamhetschef

Erika Steffansson
Biträdande verksamhetschef

Susanne Ankar
Administratör

Klinisk neurofysiologi

Anna Rostedt Punga,sektionschef

Neurofysiologiska mottagningen

Margareta Eklöf Grindlund, avdelningschef

Neurokirurgi

Hans Ericson, sektionschef/läkarchef

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi

Josefine Norén, avdelningschef

Neurokirurgavdelning 85 E

Josefine Norén, avdelningschef
Kristina Michael Nordström, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA)

Monica Edberg, avdelningschef
Anna Gradin, biträdande avdelningschef
Ann-Sofie Spinord, biträdande avdelningschef
Fama Jobe, biträdande avdelningschef

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA)

Susanna Sörman, avdelningschef
Jenny Lindhe, biträdande avdelningschef
Erika Östlin, biträdande avdelningschef (föräldraledig)

Neurokirurgmottagningen

Josefine Norén, avdelningschef

Neurooperation

Tore Jansson, avdelningschef
Karin Dickson, avdelningschef

Neurologi

Sven Jackman, sektionschef

Neuroavdelning 85 D1

Birgitta Jakobsson Larsson, avdelningschef

Neuromottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Svettmottagningen

Tina Plensäll, avdelningschef

Strokevård

Sven Jackman, sektionschef

Neurolog- och strokeavdelning 85 B

Semira Duzo, avdelningschef