Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

Kollegor samtalar med varandra.