Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi