Cancervårdsakademien

Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet.

Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt ca 400 medarbetare. 

Nu söker vi dig som är intresserad av att delta i programmet. Utbildningen är förlagd till arbetstid och bygger på en blandning av teori och sidotjänstgöring. En av poängerna är att du ska få lära från andra delar av cancerverksamheten men också bidra med ditt kunnande. De två första åren är fokus på cancervård och år 3-4 söker du en formell specialistutbildning. Sammantaget utgör programmet ca 25% av din arbetstid. 

Under de 3 till 4 åren som programmet omfattar kommer i genomsnitt 24% av din arbetstid att vara andra aktiviteter än "själva jobbet". Till exempel föreläsningar, reflektionstillfällen, egna studier och rotationstjänstgöring.

I takt med att du får mer formell utbildning ökar så klart också lönen. Lönesättningen grundas även på din förmåga att leva upp till de högre krav och förväntningar som tjänsten successivt ställer.

Lär av de bästa.

Som stöd får du riktad handledning av erfarna sjuksköterskor inom området och vi jobbar och lär över professionsgränserna. Du får även gå på föreläsningar av några av landets duktigaste sjuksköterskor, läkare och forskare.

Rotera och lär dig mera.

Under ditt andra år får du fördjupa din kliniska erfarenhet genom att rotera och lära av andra delar av verksamheten. Konkret innebär det att du kommer att spendera ett eller flera tremånaders-block i olika verksamheter inom Blod och tumörsjukdomar och en månads hospitering inom övrig verksamhet.

Du blir specialist

Blod- och tumörsjukdomar är ett brett område och innefattar sex olika sektioner: Onkologi, strålbehandling, palliativ vård, hematologi, onkolonisk endokrinologi och forskning. Under år 3/4 väljer du att specialisera dig inom det som passar dig bäst.

Hur funkar det?

Hur ser upplägget ut? Vilka kan söka? Vilken lön får jag efter genomfört program? Här har vi samlat all information om hur utbildningen går till. 

 Hitta svaret på din fråga här

Skicka in din ansökan

 Klicka här